Brandweer Beesel-Reuver

Brandweerpost Reuver

Algemene informatie

 

Veiligheidsregio Limburg-Noord

 

De Veiligheidsregio Limburg-Noord fungeert als samenwerkende partij van 15 gemeenten voor rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweer en publieke gezondheid. Politie en Defensie zijn voorbeelden van samenwerkende partijen. Het werkgebied bestaat uit circa 515.000 inwoners in de regio Noord- en Midden-Limburg.
Naast bijna 600 medewerkers in vaste dienst zijn er binnen de Veiligheidsregio bij de brandweerorganisatie een groot aantal vrijwilligers actief. De brandweer houdt zich bezig met het voorkomen en bestrijden van branden en het beperken van de gevolgen van een brand. Kernactiviteit van de GGD is het bevorderen van de gezondheid, met name door het tegengaan en vroegtijdig opsporen van ziekten). De coördinatie bij de inzet van geneeskundige diensten wordt opgepakt door de GHOR.

 

Brandweerpost Reuver

Post Reuver is een basispost met een gemiddeld aantal uitrukken van 90 à 100 uitrukken op jaarbasis.
Op dit moment bestaat de post uit 21 actieve personen. Als basispost is post Reuver uitgerust met een tankautospuit en een personen/manschappen bus.

Post Reuver is gelegen precies tussen Venlo en Roermond.

De kazerne is gelegen op:

Kapellerweg 16, Reuver

 

Voor de geschiedenis van brandweerpost Reuver klik boven in de balk op "historie". 

Volg ons op:       r